4 เรื่องที่ TARKETT ลงมือทำ เพื่อโลกใบนี้ของเรา

กระเบื้องยาง TARKETT

“TARKETT มีแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน” สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่สร้างของเสียหรือขยะในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ปรากฏออกเป็นผลงานที่มองเห็นและจับต้องได้ ไม่ว่าจะผลงานด้าน Recycle นำกลับมาใช้ใหม่, Closing Loop การหยุดวงจรขยะ, Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Sustainability สร้างความยั่งยืน

โดยทั้งหมดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้คน

Recycle รีไซเคิล

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด พวกเขายังคงค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการรีไซเคิลวัสดุปูพื้นที่ใช้แล้วอย่างพวกพื้นไวนิล, พรม, พื้นไลโนเลียม และเป็นเวลาหลายปีที่พวกเขารวบรวมพื้นได้กว่า 120,000 ตัน ผ่านโครงการที่ชื่อว่า ReStart® ซึ่งเป็นโปรเจคที่รวบรวมและรีไซเคิลวัสดุปูพื้นที่ผ่านการใช้งานแล้วในยุโรปและอเมริกาเหนือ ไปยังโรงงานรีไซเคิลเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยคุณภาพของวัสดุจะไม่เสื่อมลงเลย ยังคงเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงอยู่

กระเบื้องยางแบบม้วน กระเบื้องยาง TARKETT

ที่มาภาพ : www.tarkett-asia.com

Zero Waste อุตสาหกรรมปลอดขยะ

ในโรงงานผลิตทุกแห่ง ขยะทุกชิ้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง ขยะจะไม่ถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายอย่างไร้ประโยชน์ แต่จะถูกนำไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง

ปี 2018 กระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบที่ได้จากการรีไซเคิลประมาณ 134,000 ตัน คิดเป็น 10% จากวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ขึ้นมา

ภายในปี 2020 พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่า "การส่งขยะไปฝังกลบจากอุตสาหกรรมจะต้องเป็นศูนย์" และตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่มีขยะอุตสาหกรรมที่ถูกเอาไปฝังกลบ จากโรงงานผลิตทั้ง 33 แห่งทั่วโลก หากทำสำเร็จได้ก็ถือว่าเป็นการปิดวงจรขยะที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้คนทุกแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้อีกด้วย

กระเบื้องยางแบบม้วน กระเบื้องยาง TARKETT

ที่มาภาพ : www.tarkett-asia.com

Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดของระบบเศรษฐกิจที่ต้องการหมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบเกิดเป็นวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) นำไปสู่ความยั่งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจเอง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

กระเบื้องยางทุกแผ่น มีการใส่ใจตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ มีการปลูกและใช้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า ควบคุมให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือนำไปรีไซเคิล จากนั้นวัตถุดิบจะถูกส่งเข้าโรงงานผลิต เพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระหว่างการผลิตทรัพยากรน้ำและพลังงานจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า มีการหมุนเวียน และลดของเสีย

กระเบื้องยางแบบม้วน กระเบื้องยาง TARKETT

ที่มาภาพ : www.tarkett-asia.com

Sustainability สร้างความยั่งยืน

เน้นใช้วัตถุตามท้องถิ่น มีการรับซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า มีการร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้พวกเขาปลูกพืชวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับที่ปลูกในเมืองนาร์นี อิตาลี ทำให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เช่น ปลูกลินซีดโดยไม่ใช้สารเคมี เน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ลงได้ เช่น

 • ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • อุปกรณ์ Air Dryer ให้ความร้อนและลดความชื้นในอากาศ ลดการใช้แก๊สเพื่ออบเสื่อให้แห้ง
 • ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนและความเย็นได้พร้อมกันในเครื่องเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซ CO₂
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงงาน
 • กระเบื้องยางแบบม้วน กระเบื้องยาง TARKETT

  ที่มาภาพ : www.tarkett-asia.com

  ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของ TARKETT เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้จากบทความต่างๆ เหล่านี้ TAREKTT คือใคร? มาดูว่าพวกเขาทำธุจกิจอะไร, 5 เรื่อง (ไม่) ลับของกระเบื้องยางแบบม้วน TARKETT จุดเด่นที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพ โด่งดังไปทั่วโลก, DOING GOOD TOGETHER แนวคิดเพื่อโลกของ TARKETT แนวทางการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมที่แตกต่างจากคนอื่น และ 4 เรื่องที่ TARKETT ลงมือทำ เพื่อโลกใบนี้ของเรา ผลลัพธ์จากแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อโลก

  คุณสามารถเข้าไป ดูสินค้ากระเบื้องยางแบบม้วน TARKETT ที่ทาง CASA ROCCA มีจำหน่ายได้ หากคุณมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลกระเบื้อง สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ผ่านทางเบอร์ 02-618-5577 และ 08-9125-2525 หรือสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าตัวอย่างที่ CASA ROCCA Gallery กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง Line @casaroccathailand

  Like & Share