Santiburi Samui Resort

Santiburi Samui Resort

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Project - CASA Porcelain - Santiburi Samui Resort​

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องน้ำ

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายหิน รหัส TE8828N, TE8828R

เครดิตภาพ

Last World Studio

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Project - CASA Porcelain - Santiburi Samui Resort​

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องน้ำ

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายหิน รหัส TE8828N, TE8828R

เครดิตภาพ

Last World Studio