Hyatt Regency Bangkok

Hyatt Regency Bangkok

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Hyatt Regency Bangkok

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายไม้ รหัส HNM2408K

เครดิตภาพ

PIA Interior

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Hyatt Regency Bangkok

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ รหัส HNM2408K

เครดิตภาพ

PIA Interior

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on tumblr
Share on email