Hyatt Regency Bangkok

Hyatt Regency Bangkok

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Hyatt Regency Bangkok

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายไม้ รหัส HNM2408K

เครดิตภาพ

PIA Interior

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Hyatt Regency Bangkok

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ รหัส HNM2408K

เครดิตภาพ

PIA Interior