Groove @ Central World

Groove @ Central World

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Groove@Central World

ผู้ออกแบบ

A49, FOS, SDA​

พื้นที่ใช้งาน

พื้นทางเดิน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายหิน รหัส ML6656N

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Groove@Central World

ผู้ออกแบบ

A49, FOS, SDA​

พื้นที่ใช้งาน

พื้นทางเดิน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลนลายหิน รหัส ML6656N

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio