The Terminal 21 (Korat)

The Terminal 21 (Korat)

นครราชสีมา

Project - CASA Porcelain - Terminal 21 Korat

ผู้ออกแบบ

RDG

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
รหัส PU6600P, MA6670N

เครดิตภาพ

RDG

นครราชสีมา

Project - CASA Porcelain - Terminal 21 Korat

ผู้ออกแบบ

RDG

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน รหัส PU6600P, MA6670N

เครดิตภาพ

RDG