มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง CASA ROCCA

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระจายตัวสู่วงกว้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตามปกติของทุกคนอย่างมาก เราทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทางทีมคลังสินค้าและทีมจัดส่งสินค้า CASA ROCCA มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สินค้าทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดก่อนถูกจัดส่งออกจากคลัง และพนักงานขนส่งทุกคนได้รับการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อลูกค้า

นอกจากมาตรการฝ่ายคลังสินค้าและทีมจัดส่งแล้ว ทางโชว์รูม CASA ROCCA Gallery ก็มี “มาตรการสำหรับพื้นที่โชว์รูมและออฟฟิศสำนักงาน” ด้วยเช่นกัน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

  1. กำหนดเส้นทางเข้า-ออกอย่างชัดเจน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
  2. พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน
  3. ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อลงบนสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
  4. ติดตั้งเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ทั่วบริเวณพื้นที่คลังสินค้า เช่น ทางเข้าออก ห้องอาหาร ห้องน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
  5. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในคลังสินค้าทุกวัน

หากคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลกระเบื้อง สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ผ่านทางเบอร์ 02-618-5577 และ 08-9125-2525 หรือสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าตัวอย่างที่ CASA ROCCA Gallery กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง Line @casaroccathailand

Like & Share