วิธีการติดตั้ง ไม้ภายนอก

ไม้พื้น l ไม้ฝ้า l ไม้ผนัง l ไม้ระแนง l ไม้ปิดขอบ

บ้านกลางเมือง The Edition สาทร-สุขสวัสดิ์

การติดตั้ง ไม้พื้น (Decking Installation)

1. ก่อนเริ่มการติดตั้งตงสำหรับพื้นไม้เทียมบนพื้นคอนกรีต

ตรวจสอบพื้นที่เทคอนกรีต ควรมีความหนามากกว่า 6 ซม. พื้นคอนกรีตจะได้ไม่แตกร้าวเมื่อมีการเจาะยึดตง พื้นควรมีความลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและระบายน้ำได้ดี ถัดมาให้วัดระยะหาแนวเริ่มต้นของไม้แนวแรก และระยะรอยต่อไม้ตามแบบ

2. ใช้สว่านเจาะตงและพื้นคอนกรีต ตามระยะที่กำหนดไว้

เว้นระยะห่างระหว่างจุดยึดสกรู 30-40 ชม. และระยะห่าง ระหว่างตงไม่เกิน 40 ซม. (วัดจากจุดกึ่งกลางของตง แต่ละตัวโดยให้ยึดระยะจากรอยต่อแผ่นไม้พื้นเป็นหลัก) ให้เว้นระยะห่างระหว่างตงกับผนังและหัวตงกับหัวตงประมาณ 1.5 ซม.

3. การติดตั้งพื้นไม้ WPC

3.1 เริ่มจากการวางไม้พื้นแผ่นแรกในแถวที่ 1 ตามระยะที่ให้ไว้ในข้อที่ 1 โดยให้แผ่นไม้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 0.3 ซม. (กรณีเริ่มแนวแรกจากด้านผนัง)

3.2 ยิงสกรูยึดไม้แผ่นแรกเข้ากับตง เพื่อล็อคไม้ไม่ให้ขยับตลอดทั้งแถว จากนั้นติดตัวแบ่งรอยต่อ หากเป็นตำแหน่งรอยต่อแผ่นไม้ ให้ติดตัวแบ่งรอยต่อด้าน 2 เขี้ยว เข้าหาตัวผู้ติดตั้ง เพื่อให้ยึดปลายไม้แผ่นถัดไปแน่นยิ่งขึ้น

3.3 ประกอบไม้แผ่นถัดไป แล้วใส่ตัวแบ่งรอยต่อตามแถวที่แรก ทำซ้ำจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง (ตัวแบ่งรอยต่อจะให้ระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ประมาณ 0.2-0.3 ซม.)

4. ปิดขอบด้านข้างของพื้นไม้ (กรณีแผ่นไม้ไม่ชนผนัง)

ใช้ไม้ปิดขอบข้าง PL-S, PL-M หรือ PL-L (เลือกตามขนาดที่ต้องการ) ปิดด้านข้าง ด้วยการยิงสกรูยึดจากด้านข้างตามขอบไม้ (ตามรูป)

การติดตั้ง ไม้ระแนง
(Lath Installation)

1. ติดตั้งโครงเหล็ก สำหรับติดตั้งไม้ระแนง

เว้นระยะห่างระหว่างโครงเหล็ก ประมาณ 50-100 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ระแนง)

2.การติดตั้งไม้ระแนง ติดตั้งได้ 2 วิธี

2.1 ติดตั้งโดยการยิงสกรูผ่านหลังโครงเหล็กเข้าหาไม้ระแนง (วิธีติดตั้งนี้ใช้ในกรณีมีพื้นที่ให้ยืนติดตั้งจากด้านหลังโครงเหล็กได้)

2.2 ติดตั้งโดยการใช้เหล็กฉากยึดที่หลังไม้ระแนง และนำไม้ระแนงมายึดกับโครงเหล็กอีกครั้ง (วิธีติดตั้งนี้ใช้ในกรณีไม่สามารถยืนติดตั้งจากด้านเหล็กโครงเหล็กได้)

3. จัดระยะห่างระหว่างไม้ระแนงได้ตามชอบ

ควรตรวจสอบระยะสูงต่ำของไม้ระแนงให้แน่ใจก่อนยิงสกรู

(วิธีการติดตั้งนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการติดตั้งเท่านั้น การติดตั้งทุกครั้งให้ยึดถือความเหมะสมของหน้างานเป็นเหล็ก)

การติดตั้ง ไม้ผนัง
(Wall Installation)

1. การติดตั้งไม้ผนัง บนผนังปูน

ควรติดตั้งโครงคร่าวก่อนโดยก่อนเริ่มการติดตั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวของผนังเรียบ แข็งแรงและหนาแน่นพอ ก่อนใช้สว่านเจาะนำโครงคร่าวเส้นแรกกับผนัง โดยเว้นระยะห่างรูนำร่อง ไม่เกิน 40 ซม.  จากนั้นใส่พุกในรูที่เจาะผนังเดิมไว้ และยิงสกรูขนาด 2.5 นิ้ว ยึดโครงคร่าวเข้ากับพุกในผนังให้แน่น 

2. ติดตั้งโครงคร่าว

ติดตั้งโครงคร่าวเส้นถัดไป เว้นระยะห่างระหว่างเส้น 30-40 ซม. หากเป็นบริเวณรอยต่อไม้ผนัง ให้ติดตั้งโครงคร่าวคู่ เพื่อรองรับน้ำหนักไม้แผ่นถัดไปบริเวณรอยต่อได้ โดยเว้นระยะห่างโครงคร่าวประมาณ 2 ซม. (ดูระยะรอยต่อจากแบบหน้างานอีกครั้ง)

3. การติดตั้งไม้ผนัง

3.1 ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรกบริเวณด้านล่างของผนัง ยึดกับโครงคร่าวด้วยสกรูขนาด 1 นิ้ว บริเวณลิ้นไม้ ทำตลอดแนวการติดตั้ง

3.2 ยึดสกรูบริเวณริมแผ่นไม้ ของไม้แนวแรกเพื่อความแข็งแรง

3.3 ติดตั้งไม้ผนังแผ่นที่สอง โดยสวมเข้ากับลิ้นไม้แถวแรก ยิงสกรูที่ลิ้นไม้แผ่นที่ 2 ทำซ้ำแบบเดียวสำหรับไม้แผ่นถัดไป จนครบพื้นที่

4. ผนังที่ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

ผนังควรได้ระดับเดียวกันตลอดทั้งแนว การจบงานบริเวณมุมผนัง สามารถเก็บมุมผนังด้วยการนำไม้กล่อง LH-07 ขนาด 50 มม.x50 มม. มาตัดเป็นฉาก ขนาด 40มม.x40 มม. นำมาครอบบริเวณมุมผนังเพื่อความเรียบร้อย ไม่แนะนำให้เข้ามุม 45 องศา เนื่องจากไม้อาจมีการยืดหดตัว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

การติดตั้ง ไม้ฝ้า
(Ceiling Installation)

 1. ติดตั้งโครงเหล็กหรือโครงคร่าว

เลือกโครงเหล็กหรือโครงคร่าวที่สามารถรับน้ำหนักได้ เว้นระยะห่างระหว่างโครงคร่าวไม่เกิน 40 ซม. สำหรับตำแหน่งรอยต่อแผ่นไม้ ควรติดตั้งโครงคร่าวคู่เพื่อรองรับแผ่นไม้บริเวณรอยต่อ (ให้ดูระยะรอยต่อจากแบบหน้างานอีกครั้ง)

2. ติดตั้งไม้โครงเคร่าให้ตลอดแนวที่ต้องการ

3. การติดตั้งไม้ฝ้า CASA Wood

3.1 เริ่มจากการติดตั้งไม้แถวที่ 1 จากด้านนอกหรือด้านในของพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง โดยการยึดสกรูขนาด 1 นิ้ว ที่ปีกไม้ของไม้แถวที่ 1 เข้ากับโครงคร่าวให้ตลอดแถว

3.2 จากนั้นให้ยึดสกรูบริเวณริมไม้ของไม้แถวที่ 1 เพื่อความแข็งแรง

3.3 นำแผ่นไม้ของแถวที่ 2 มาสวมเข้าปีกของไม้แถวที่ 1 และยึดสกรูที่ปีกไม้ของแถวที่ 2 ทำแบบเดียวกันจนครบบริเวณติดตั้ง

4. จบงานด้วยไม้ปิดขอบ

หากพื้นที่ด้านข้างของฝ้าไม่ได้ชิดกับผนัง หรือเป็นการปล่อยเปลือย ให้เก็บรายละเอียดงาน ปิดขอบด้านข้างไม้ ด้วยไม้ปิดขอบข้าง PL-S,PL-M.PL-L โดยยิงสกรูยึดจากด้านข้างไปตามขอบไม้ (ตามรูป)

CATALOG

แคตตาล็อกสินค้า

ไม้เทียม CASA Wood

วิธีการติดตั้ง

ไม้เทียม WPC

ดูสินค้า ไม้ CASA Wood เพิ่มเติม