กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - LADPRAO 80 House​

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายหิน รหัส MA6670R, SR6607P

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio​

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - LADPRAO 80 House​

ผู้ออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

พื้นภายใน

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลนลายหิน รหัส MA6670R, SR6607P

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio​