กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Central Festival Eastville​​

ผู้ออกแบบ

Steven Leach​

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องน้ำ

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
ลายหิน รุ่น Mars Stone

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio

กรุงเทพมหานคร

Project - CASA Porcelain - Central Festival Eastville​​

ผู้ออกแบบ

Steven Leach​

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องน้ำ

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน ลายหิน รุ่น Mars Stone

เครดิตภาพ

Spaceshift Studio