ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
กระเบื้องยางแบบแผ่น พื้น LVT และ SPC

CASA Floor กระเบื้องยาง LVT แบบแผ่น ทากาว ลายพรม

carpet design

กระเบื้องยางลายพรม รุ่นทากาว LVT

กระเบื้องยาง LVT ทากาว และแบบ SPC Clicklock

WOOD design

กระเบื้องยางลายไม้ รุ่นทากาว LVT และแบบ SPC Click lock