ค่า R กันลื่นคืออะไร ทำไมเวลาเลือกกระเบื้องปูพื้นต้องดูก่อน

เวลาที่เลือกกระเบื้องปูพื้น นอกจากลวดลายและชนิดกระเบื้องปูพื้นแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไปบ่อยๆ นั่นก็คือ ค่า R กันลื่น ความเป็นจริงหลายคนอาจมัวแต่สนใจเลือกลายกระเบื้อง ลายนี้สวยดี สีนี้สวยดี ชอบลายนี้ เอากระเบื้องแผ่นนี้ไปปูแล้วกัน พอถึงตอนที่เอาไปปูพื้นจริงดันเจอปัญหา เช่น เวลาฝนตกพอเดินไปบนกระเบื้องนอกบ้านแล้วลื่น หรือเดินในห้องน้ำอยู่ดีๆ ก็ลื่นล้มซะได้

เรามีวิธีป้องกันการลื่นล้มได้ เพียงแค่ตอนที่เลือกกระเบื้องต้องคิดว่ากระเบื้องจะเอาไปปูที่ไหน คิดว่าพื้นที่หรือห้องนั้นต้องเจอกับสภาพแวดล้อมแบบใดบ้าง ความลาดชันของพื้นที่มากน้อยแค่ไหน ดูว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้าง แล้วก็เลือกกระเบื้องกันลื่นที่มีค่า R ที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ โดยกระเบื้องทุกแผ่นจะมีค่า R บอกไว้เสมอ และคุณสามารถเข้าไป อ่านข้อมูลประเภทกระเบื้องทั้งหมด ได้ที่นี่

ค่า R กันลื่น คืออะไร

SLIP RESISTANCE RATING คือ ค่ากันความลื่น เรียกสั้นๆ ว่า ค่า R เป็นค่าที่ได้มาจากการทดสอบ Ramp Test โดยการปูกระเบื้องบนทางลาดชันในระดับองศาที่ต่างกัน เพื่อทดสอบความกันลื่นของพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งถ้าหากองศาความลาดชันเพิ่มขึ้น ระดับของค่า R ของแต่ละพื้นผิวจะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยมีการแบ่งระดับของค่า R กระเบื้องตามระดับองศาและพื้นที่การใช้งานไว้ตามระดับต่างๆ

ถ้าคุณอยากได้ กระเบื้องกันลื่น เพื่อใช้ปูพื้นบ้าน สามารถเข้าดูสินค้าได้ เรามีกระเบื้องกันลื่นหลายดีไซน์ให้เลือกมากมาย

ค่า R กันลื่น ค่า R กระเบื้อง ค่าความลื่นของกระเบื้อง

ค่ากันลื่น R9

เป็นค่าต่ำสุดสำหรับเลือกใช้กระเบื้องที่มีความลาดชันในการปูพื้นอยู่ที่ 3-10 องศา สำหรับใช้ในพื้นที่แห้ง ไม่มีโดนน้ำ เช่น ทางเข้า บันได ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก โถงทางเดิน กระเบื้องปูพื้นที่มีค่าอยู่ในระดับนี้จะมีผิวหน้าที่มันวาว มีเงาสะท้อน ดูสวยงาม

ค่ากันลื่น R10

เป็นค่าสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องในบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ระดับความลาดชันของพื้นที่ที่ 10-19 องศา เช่น ห้องน้ำ โรงรถ ที่จอดรถ เป็นต้น กระเบื้องปูพื้นจะเริ่มมีความสากขึ้นมาระดับขึ้น ไม่มีความมันวาว สะท้อนแสงน้อย

ค่ากันลื่น R11

เป็นค่าที่ระบุสำหรับความลาดชันในระดับ 19-27 องศา เพื่อเลือกพื้นผิวสำหรับพื้นที่ภายนอก เช่น บริเวณทางเข้าภายนอก บันไดนอกตัวอาคาร ที่จอดรถนอกอาคาร บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุ เป็นต้น พื้นที่ที่ต้องใช้กระเบื้องกันลื่นระดับนี้จะมีความเสี่ยงที่ต้องโดนน้ำบ่อยหรือพื้นที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

ค่ากันลื่น R12

เป็นค่าความลาดชันที่ 27-35 องศา สำหรับเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นผิว สำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่มีคราบไขมันและความมัน เป็นต้น พื้นที่ตั้งแต่ R12 ขึ้นไปนั้นจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผิวกระเบื้องกันลื่นจะขรุขระเป็นอย่างมาก เวลาที่พื้นรองเท้าสัมผัสกับผิวหน้ากระเบื้องต้องเกิดแรงต้านเยอะ มีความฝืดเวลาเดิน เพื่อไม่ให้เกิดการลื่นไหลไปตามแนวเดียวกับพื้นที่ลาดชัน

ค่ากันลื่น R13

เป็นค่าความลาดชันที่มากกว่า 35 องศา สำหรับเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นผิว สำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่มีคราบไขมันและความมัน เป็นต้น ผิวหน้าของกระเบื้องมีลักษณะขรุขระ ไม่มีความมันวาวเลย พื้นที่เหล่านี้ต้องใช้กระเบื้องกันลื่น ที่มีค่า R สูงๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าไม่มั่นใจ ควรข้อคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

กระเบื้องทุกแผ่นจะมีค่า R บอกไว้เสมอ ตอนที่เลือกกระเบื้องปูพื้นก็ดูค่า R ของกระเบื้องแผ่นนั้นว่ามีค่าระดับใด กระเบื้องแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ถ้า ปูพื้นห้องน้ำ ควรเลือกกระเบื้องที่มีค่า R10 ขึ้นไป ถ้าปูพื้นห้องรับแขกก็เลือกกระเบื้องที่มีค่า R9 ที่ผิวหน้ากระเบื้องจะมีความมันวาว เรียกว่าผิวโพลิช (Polish) ส่วนพื้นที่ลาดชัน อย่างเช่น บันได พื้นต่างระดับหรือทางเดินที่ลาดชัน ควรเลือกกระเบื้องที่มีค่า R11 ขึ้นไป ผิวหน้าของกระเบื้องจะเป็นแบบกันลื่น (Anti-slip) ที่มีลักษณะสากหรือขรุขระ เวลาเดินจะมีความฝืด มีการเสียดสี ทำให้ไม่เกิดการลื่นง่าย ไม่ว่าจะเดินด้วยเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้า

ค่ากันลื่น R9

เป็นค่าต่ำสุดสำหรับเลือกใช้กระเบื้องที่มีความลาดชันในการปูพื้นอยู่ที่ 3-10 องศา สำหรับใช้ในพื้นที่แห้ง ไม่มีโดนน้ำ เช่น ทางเข้า บันได ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก โถงทางเดิน กระเบื้องปูพื้นที่มีค่าอยู่ในระดับนี้จะมีผิวหน้าที่มันวาว มีเงาสะท้อน ดูสวยงาม

ค่ากันลื่น R10

เป็นค่าสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องในบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ระดับความลาดชันของพื้นที่ที่ 10-19 องศา เช่น ห้องน้ำ โรงรถ ที่จอดรถ เป็นต้น กระเบื้องปูพื้นจะเริ่มมีความสากขึ้นมาระดับขึ้น ไม่มีความมันวาว สะท้อนแสงน้อย

ค่ากันลื่น R11

เป็นค่าที่ระบุสำหรับความลาดชันในระดับ 19-27 องศา เพื่อเลือกพื้นผิวสำหรับพื้นที่ภายนอก เช่น บริเวณทางเข้าภายนอก บันไดนอกตัวอาคาร ที่จอดรถนอกอาคาร บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุ เป็นต้น พื้นที่ที่ต้องใช้กระเบื้องระดับนี้จะมีความเสี่ยงที่ต้องโดนน้ำบ่อยหรือพื้นที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

ค่ากันลื่น R12

เป็นค่าความลาดชันที่ 27-35 องศา สำหรับเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นผิว สำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่มีคราบไขมันและความมัน เป็นต้น พื้นที่ตั้งแต่ R12 ขึ้นไปนั้นจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผิวกระเบื้องจะมีความขรุขระเป็นอย่างมาก เวลาที่พื้นรองเท้าสัมผัสกับผิวหน้ากระเบื้องต้องเกิดแรงต้านเยอะ มีความฝืดเวลาเดิน เพื่อไม่ให้เกิดการลื่นไหลไปตามแนวเดียวกับพื้นที่ลาดชัน

ค่ากันลื่น R13

เป็นค่าความลาดชันที่มากกว่า 35 องศา สำหรับเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นผิว สำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่มีคราบไขมันและความมัน เป็นต้น ผิวหน้าของกระเบื้องมีลักษณะขรุขระ ไม่มีความมันวาวเลย พื้นที่เหล่านี้ต้องใช้กระเบื้องที่มีค่า R สูงๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าไม่มั่นใจ ควรข้อคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

กระเบื้องทุกแผ่นจะมีค่า R บอกไว้เสมอ ตอนที่เลือกกระเบื้องปูพื้นก็ดูค่า R ของกระเบื้องแผ่นนั้นว่ามีค่าระดับใด กระเบื้องแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ถ้า ปูพื้นห้องน้ำ ควรเลือกกระเบื้องที่มีค่า R10 ขึ้นไป ถ้าปูพื้นห้องรับแขกก็เลือกกระเบื้องที่มีค่า R9 ที่ผิวหน้ากระเบื้องจะมีความมันวาว เรียกว่าผิวโพลิช (Polish) ส่วนพื้นที่ลาดชัน อย่างเช่น บันได พื้นต่างระดับหรือทางเดินที่ลาดชัน ควรเลือกกระเบื้องที่มีค่า R11 ขึ้นไป ผิวหน้าของกระเบื้องจะเป็นแบบกันลื่น (Anti-slip) ที่มีลักษณะสากหรือขรุขระ เวลาเดินจะมีความฝืด มีการเสียดสี ทำให้ไม่เกิดการลื่นง่าย ไม่ว่าจะเดินด้วยเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้า

เท่านี้ปัญหาลื่นล้มสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการดูค่า R กระเบื้อง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันไม่ให้สมาชิกครอบครัวบาดเจ็บ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ รวมถึงคนหนุ่มสาวด้วย นอกจากการเลือกดูค่า R แล้ว เราควรหมั่นทำความสะอาดกระเบื้อง กำจัดคราบฝุ่นหรือตะไคร่น้ำที่อยู่บนกระเบื้องควบคู่ไปด้วยจะยิ่งช่วยให้ค่า R มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านของเราปลอดภัย

คุณสามารถเข้าไป ดูสินค้าทั้งหมด ที่ทาง CASA ROCCA มีจำหน่ายได้ หากคุณมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลกระเบื้อง สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ผ่านทางเบอร์ 02-618-5577 และ 08-9125-2525 หรือสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าตัวอย่างที่ CASA ROCCA Gallery กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง Line @casaroccathailand

Like & Share