5 เรื่อง (ไม่) ลับของกระเบื้องยางแบบม้วน TARKETT

กระเบื้องยาง TARKETT

กระเบื้องยางแบบม้วนหรือพื้นไวนิลที่ขายในท้องตลาดนั้นมีหลายเกรด หลายราคาให้เลือก ตั้งแต่คุณภาพสูงระดับเกรดโรงพยาบาลจนถึงเกรดธรรมดาที่มีราคาไม่แพงมาก สินค้าราคาถูกถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่อย่าลืมว่าคุณภาพของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งสินค้าราคาถูกก็จะมาพร้อมคุณภาพสินค้าที่ไม่ดีนัก ใช้ได้ไม่นานก็ขาดหรือมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมด

กระเบื้องยาง TARKETT นั้น มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทาน ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นจุดเด่นที่ทำให้ครองใจใครหลายคน 

ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะ Ultra-Low VOC

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) คือ ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากวัตถุในชีวิตประจำวัน ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น VOCs อาจรวมถึงสารเคมีหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการสูดดม ผิวหนัง และปาก ส่งผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจหรือหากรับสารเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดมะเร็ง

สำหรับกระเบื้องยางแบบม้วนของ TARKETT มีการปล่อย VOC ในปริมาณเพียง 10-100 μg/m³ น้อยกว่ามาตรฐานยุโรปที่กำหนดไว้ที่ <1000 μg/m³ และมีผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่มีการปล่อย VOC น้อยมากจนวัดปริมาณไม่ได้เลย

TARKETT ทุ่มเทเป็นอย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร และได้รับการประเมินจาก Eurofins ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบคุณภาพอากาศอิสระชั้นนำ ที่ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นระดับ Gold และ Platinum ที่นับว่าเป็นระดับสูงสุด เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้งานว่าพวกเขาจะไม่ได้ผลกระทบจาก VOCs

90% ของชีวิตคน 1 คนนั้น ต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่ร่มหรือภายในอาคารเป็นเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นคุณภาพอากาศภายในที่ปลอดโปร่งและบริสุทธิ์จะเป็นส่วนช่วยให้คนเรามีสุขภาพที่ดี วัสดุที่ใช้ปูพื้นหรือผนังก็ควรเลือกแบบที่มีอัตราการปล่อยสารระเหยที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาว ไร้โรคร้าย

ที่มาภาพ : https://www.tarkett-asia.com/en_RA/node/Ultra-low-VOCs-9931

ปราศจากพาทาเลต มั่นใจปลอดภัย 100%

พาทาเลต (Phthalate) เป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท PVC เป็นสารที่ทำให้เกิดความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นได้จะมีสารพามาเลตผสมอยู่ประมาณ 40% ถึงแม้จะมีการอนุญาตให้ใช้สารพาทาเลตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ห้ามเกินปริมาณที่กำหนด แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่า ควรจะมีสารพาทาเลตอยู่ในผลิตภัณฑ์จริงๆ หรือไม่?

การที่คนเราจะรับสารพาทาเลตเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะผ่านการจับ ดม หรือเผลอกลืนเข้าไป เป็นสารเคมีที่จะติดตามมือของเราหากไปสัมผัสวัตถุที่มีพาทาเลตเป็นส่วนผสม ความอันตรายของพาทาเลตนั้นมันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดการระคายเคือง และทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกกดทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้

และในปี 2019 TARKETT ได้ออกมาประกาศต่อทั่วโลกแล้วว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดปลอดสารพาทาเลต 100% เป็นการสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าที่กังวลต่อผลกระทบของสารพาทาเลตที่อาจเกิดต่อสุขภาพของพวกเขา

ที่มาภาพ : https://www.tarkett-asia.com/en_RA/node/Phthalate-free-9929

98% ของสินค้าได้ Cradle to Cradle

Cradle to Cradle หรือเรียกย่อๆ ว่า C2C เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทรายใหญ่ ผู้ผลิตและแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก ใช้มาตรฐานนี้เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาว่าเป็นมิตรต่อโลก

“วัสดุทุกชิ้นจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้งานให้นานที่สุด และเปลี่ยนเป็นวัสดุชิ้นใหม่เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน” นี่คือ คำอธิบายง่ายๆ ของ C2C

ผลิตภัณฑ์ของ TARKETT กว่า 98% ได้รับมาตรฐาน Cradle to Cradle บ่งบอกว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นชิ้นมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่มีการใช้อย่างทิ้งขว้าง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะไม่กลายเป็นขยะเมื่อไม่มีการใช้งานแล้ว สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่ได้

ที่มาภาพ : https://www.tarkett-asia.com/en_RA/node/Cradle-to-Cradle-9919

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้ TARKETT มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม อย่าง เสื่อน้ำมัน Linoleum ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติถึง 94% มาเป็นส่วนผสม เช่น ต้นแฟลกซ์ (Flax) ยางสน (Pine rosin) แป้งไม้ (Wood flour) และปอกระเจา (Jute) เมื่อถึงเวลาที่นำเสื่อน้ำมันไปรีไซเคิลก็ยังคงได้วัสดุคุณภาพสูงกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากส่วนผสมส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุสังเคราะห์น้อย จึงไม่มีสารเคมีมาปนเปื้อนทำให้กลายเป็นขยะที่ย่อยสลายยากหรือใช้งานต่อไม่ได้แล้ว

ถือว่าเป็นการสร้างแนวทางธุรกิจที่นำคุณค่าจากธรรมชาติให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ลูกค้าหรือผู้ใช้งานรู้สึกวางใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมี ชีวิตของพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาจากสินค้าที่พวกเขากำลังใช้อยู่

และตามโรงงานผลิตแต่ละแห่งมีการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนถึง 28% มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงงาน ด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานแต่ละแห่งของ TARKETT ลดการปล่อยก๊าซ CO₂ หรือก๊าซเรือนกระจกได้ 15% เมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ที่มา : https://www.tarkett-asia.com/en_RA/node/promoting-transparency-to-achieve-sustainable-buildings-7160

กระเบื้องยางที่ Recycle ได้

สินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงาน ออกไปสู่มือผู้บริโภค และกลับมาหา TARKETT อีกครั้ง คือ แนวคิดที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ วัสดุปูพื้นต่างๆ ที่ผ่านการใช้งานแล้วจะไม่ถูกนำไปทิ้งหรือเผาทำลาย แต่ TARKETT จะนำพื้นเหล่านั้นกลับมาชุบชีวิตให้เป็นของใหม่

ยกตัวอย่าง โครงการ ReStart® เป็นโครงการที่ทำการรวบรวมพื้นไวนิลใช้แล้วในแถบอเมริการมาเข้าโรงงานรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นพื้นใหม่ พูดได้ว่าในสายตาคนอื่นอาจมองพวกนี้เป็นกองขยะ แต่สำหรับ TARKETT แล้ว กลับมองเห็นถึงคุณค่าในกองขยะพวกนี้ มองเห็นคุณค่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ที่มาภาพ : https://www.tarkett-asia.com/en_RA/node/recycling-9921

ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของ TARKETT เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้จากบทความต่างๆ เหล่านี้ TAREKTT คือใคร? มาดูว่าพวกเขาทำธุจกิจอะไร, 5 เรื่อง (ไม่) ลับของกระเบื้องยางแบบม้วน TARKETT จุดเด่นที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพ โด่งดังไปทั่วโลก, DOING GOOD TOGETHER แนวคิดเพื่อโลกของ TARKETT แนวทางการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมที่แตกต่างจากคนอื่น และ 4 เรื่องที่ TARKETT ลงมือทำ เพื่อโลกใบนี้ของเรา ผลลัพธ์จากแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อโลก

คุณสามารถเข้าไป ดูสินค้ากระเบื้องยางแบบม้วน TARKETT ที่ทาง CASA ROCCA มีจำหน่ายได้ หากคุณมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลกระเบื้อง สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ผ่านทางเบอร์ 02-618-5577 และ 08-9125-2525 หรือสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าตัวอย่างที่ CASA ROCCA Gallery กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง Line @casaroccathailand